• Τηλ.: (+30) 2815 108404
  • lionakisasfalies@gmail.com

FAQ's

Γιατί να ασφαλιστώ. Ποια είναι τα ωφέλη;

Τι πρέπει να προσέξω όταν κάνω μια ασφάλιση;

Σε ένα πρώτο επίπεδο θα πρέπει να θέσετε στον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή τις ακόλουθες ερωτήσεις και να λάβετε σαφείς απαντήσεις, έτσι ώστε να είστε πλήρως ενημερωμένοι προτού πάρετε την τελική σας απόφαση.
• Τι καλύπτει και τι δεν καλύπτει η ασφάλιση; Υπάρχουν συμπληρωματικές καλύψεις;
• Πόσo θα κοστίσει συνολικά; Υπάρχουν εξαιρέσεις κι αν ναι υπάρχει η δυνατότητα να καλυφθούν με ένα ασήμαντο επιπρόσθετο ασφάλιστρο;
• Ποιες είναι οι «απαλλαγές», δηλαδή το ποσό μιας απαίτησης που εσείς ως ασφαλισμένος αναλαμβάνετε να πληρώσετε σε περίπτωση ζημιάς;

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου ως ασφαλισμένος;

Οι υποχρεώσεις σας διαφέρουν από ασφαλιστήριο σε ασφαλιστήριο αλλά σε ένα γενικότερο πλαίσιο είναι οι εξής:
• Να αντιμετωπίζετε με ειλικρίνεια όλες τις ερωτήσεις που σας απευθύνει ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής κατά την Πρόταση ασφάλισης.
• Να καταβάλλετε εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων τα ασφάλιστρά σας.
• Να κρατάτε ενήμερη την ασφαλιστική σας εταιρεία, για τυχόν αλλαγές προκύπτουν και καθορίζονται στο ασφαλιστήριο ή στα στοιχεία που δώσατε στην πρόταση ασφάλισης. Και να τηρείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχετε συμφωνήσει και αναφέρονται στο ασφάλιστο.
• Σε περίπτωση απαίτησης σε Ασφάλιση Κλάδου Ζωής, να τηρείτε πλήρως τη διαδικασία απαιτήσεων, όπως καθορίζεται στο ασφαλιστήριό σας.

Πως μπορώ να διακόψω την ασφάλιση μου σε μία εταιρεία και να την μεταφέρω σε άλλη;

Φυσικά και σας δίνετε η δυνατότητα να διακόψετε και να μεταφέρετε σε άλλη εταιρεία την ασφάλισή σας. Θα πρέπει όμως να προσκομίσετε το σήμα, καθώς και μία επιστολή – αίτηση διακοπής της ασφάλισης στην εταιρεία σας, ώστε να σας επιστραφούν τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα. Κατόπιν, μπορείτε να επιλέξετε την ασφαλιστική της αρεσκείας σας.

Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης;

Να γνωστοποιήσετε εγγράφως στον ασφαλιστικό σας σύμβουλο ή απευθείας στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας τη νέα σας διεύθυνση.

Τι πρέπει να κάνω αν χάσω το ασφαλιστήριο συμβόλαιο μου;

Θα πρέπει να απευθυνθείτε στην ασφαλιστική σας εταιρεία ή στον ασφαλιστή σας και να ζητήσετε την επανέκδοσή του, αφού υποβάλετε μία υπεύθυνη δήλωση ότι το συμβόλαιό σας χάθηκε.

Τι ενέργειες πρέπει να κάνω για την ανανέωση του ασφαλιστηρίου μου;

Θα πρέπει σε ένα πρώτο επίπεδο να επανεξετάσετε το ασφαλισμένο ποσό για το κάθε ασφαλισμένο αντικείμενο ή γεγονός, έτσι ώστε να συνάδει με τα δεδομένα κατά τη στιγμή της ανανέωσης. Παράλληλα, θα ήταν σκόπιμο να μελετήσετε διεξοδικά το ασφαλιστήριό σας και να αποφασίσετε για τυχόν αλλαγές που επιθυμείτε να κάνετε στους όρους ασφάλισής σας. Κατόπιν, θα πρέπει να δώσετε άμεσα τις σχετικές οδηγίες ανανέωσης, με στόχο να μην μείνετε ανασφάλιστος έστω και για ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Πόσο κοστίζει η ασφάλιση κατοικίας;

Για την τιμολόγηση της ασφάλισης κατοικίας απαιτούνται συγκεκριμένα στοιχεία όπως ασφαλιζόμενα κεφάλαια, τετραγωνικά, διεύθυνση της κατοικίας, είδος κατασκευής και ηλικία οικοδομής.

Aξίζει να έχω ασφαλισμένη την κατοικία μου;

Προτού αναρωτηθείτε αν αξίζει ή όχι να ασφαλίσετε την κατοικία σας, θα πρέπει να σκεφθείτε αν θέλετε να προστατέψετε μια σημαντική επένδυση οικονομική όσο και συναισθηματική. Η απόκτηση μιας ιδιόκτητης κατοικίας αποτελούσε πάντα ένα όνειρο για τον Έλληνα και την Ελληνίδα, ένα όνειρο ζωής που συνήθως γινόταν πραγματικότητα μέσα από οικονομικές θυσίες και στερήσεις. Η επόμενη σκέψη που πρέπει να σας προβληματίσει είναι αν κινδυνεύει στην πραγματικότητα η επένδυση σας και σε αυτό το ερώτημα δυστυχώς η απάντηση είναι καταφατική. Ζούμε σε ένα γεωγραφικό χώρο με πάρα πολλές πυρκαγιές το καλοκαίρι, με πλημμύρες που δημιουργούν πολλές καταστροφές λόγω του ανύπαρκτου αντιπλημμυρικού σχεδιασμού και σεισμούς που συχνά κτυπούν απροειδοποίητα λόγω του ότι ο ελλαδικός χώρος είναι ο πιο σεισμογενής της Ευρώπης. Πέραν όλων αυτών οι κίνδυνοι που απειλούν την περιουσία μας είναι πολύ περισσότεροι, πιο σύνθετοι και κυρίως ανεξέλεγκτοι. Γιατί λοιπόν να αφήσουμε αυτό που αποκτήσαμε με τόσο πολύ κόπο να κινδυνέψει να καταστραφεί σε μια στιγμή;

Έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την ασφάλεια σας;