• Τηλ.: (+30) 2815 108404
  • lionakisasfalies@gmail.com

Περιουσίας

Ασφάλειες Περιουσίας

Εξασφαλίστε την περιουσία σας, την επιχείρησή σας από κάθε κίνδυνο.


Ένα βραχυκύκλωμα, μια πυρκαγιά, μια πλημμύρα, διάφορα καιρικά φαινόμενα μπορεί σε μια στιγμή να εξαφανίσουν τα πάντα. Έχουμε τη δυνατότητα να σας ασφαλίσουμε στις καλύτερες εταιρείες, με τις καλύτερες τιμές. Δείτε και την ευθύνη που έχετε έναντι των εργαζομένων σας αλλά και των πελατών σας.

Έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την ασφάλεια σας;